ซาบีย์...จอมใจจักรพรรดิ์ ศิมนตรา

ISBN:

Published:

Paperback

448 pages


Description

ซาบีย์...จอมใจจักรพรรดิ์  by  ศิมนตรา

ซาบีย์...จอมใจจักรพรรดิ์ by ศิมนตรา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 448 pages | ISBN: | 5.73 Mb

เมือ นูอาร กษัตริยหนุมผูครองแควนนูร อาณาจักรอันยิงใหญในหุบเขา ถูกบังคับใหตองแตงงานกับเจาหญิงผูเลอโฉมแหงแควนราเมเสส จึงคิดวางแผนปลอมตัวเปนตาเฒาขอทาน เพราะอยากรูจักวาทีมเหสีแหงตน แผนการกลับถลำลึกเมือโชคชะตาพาไปพบ องคหญิงนอย ธิดานอกสมรสของกษัตริยแหMoreเมื่อ นูอาร์ กษัตริย์หนุ่มผู้ครองแคว้นนูร์ อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในหุบเขา ถูกบังคับให้ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงผู้เลอโฉมแห่งแคว้นราเมเสส จึงคิดวางแผนปลอมตัวเป็นตาเฒ่าขอทาน เพราะอยากรู้จักว่าที่มเหสีแห่งตน แผนการกลับถลำลึกเมื่อโชคชะตาพาไปพบ องค์หญิงน้อย ธิดานอกสมรสของกษัตริย์แห่งราเมเสส ผู้ซุกซน ชอบวิชาการต่อสู้ และเชี่ยวชาญการรบไม่แพ้บุรุษคนใด แล้วชายผู้ไม่เคยเชื่อในความรัก ก็ได้รู้จักรักแรกพบ และมอบหัวใจดวงเดียวนี้แก่นางผู้เป็นที่รักอย่างมิคลอน กษัตริย์หนุ่มผู้เอาแต่ใจจะเอาชนะใจองค์หญิงน้อยจอมแก่นได้อย่างไร เอาใจช่วยกันได้แล้วใน ซาบีย์...จอมใจจักรพรรดิ์Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ซาบีย์...จอมใจจักรพรรดิ์":


latest-science-articles.reader100mbooke.club

©2013-2015 | DMCA | Contact us